Pogoji uporabe

Splošna določila

Lastnik spletne strani in spletne domene www.invesher.com (v nadaljevanju:spletna stran):

Naziv: INVESHER d.o.o. (v nadaljevanju: Invesher),

naslov: Banovci 23, 9241 Veržej,

matična številka: 6832750000,

telefon: (+386) 41 369 214

Uporabnik z uporabo spletne strani, vsebine ter drugih gradnikov spletne strani samodejno soglaša s pogoji uporabe. V primeru nesoglašanja s temi pogoji uporabe vas prosimo, da spletno stran zapustite.

Kot lastniki spletne strani si pridržujemo pravico, da vsebino spletne strani kadarkoli, na kakršenkoli način spremenimo in ne glede na razlog brez predhodnega opozorila. Pri tem ne prevzemamo odgovornosti za kakršnekoli posledice takih sprememb.

Pri Invesher in katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi te spletne strani, ne odgovarjamo za morebitno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe spletne strani in vsebin spletne strani.

Pogoji uporabe veljajo za celotno spletno stran in vse pod strani na spletni strani.

Varstvo osebnih podatkov

Uporabnik z vsakokratnim dostopom do Spletne strani ali uporabo Spletne strani in vseh segmentov spletne strani soglaša oziroma dovoljuje, da Upravljavec in njemu povezanimi družbam zbira, vodi, vzdržuje, nadzoruje ali kako drugače obdeluje osebne podatke, ki se nanašajo nanj, v skladu s Pogoji uporabe Spletne strani in z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Podatki, ki se nanašajo na Uporabnika, vključujejo med drugim informacije, ki jih Upravljavec v zvezi z dostopom Uporabnika do Spletne strani pridobiva sam in/ali podatke, ki jih Uporabnik posreduje Upravljavcu (npr. kontaktni obrazec).

V času dostopa do Spletne strani sme Upravljavec za namene varovanja sistema, tehnične administracije, spletne infrastrukture in optimizacije vsebine spletnih mest v obliki piškotka ali na lastne strežnike v obliki dnevnika dogodkov (t. i. log file) shraniti in nadalje obdelovati določene podatke, kot so npr. ime zahtevane datoteke, datum in čas zahteve, količina prenesenih podatkov, sporočilo o uspešnosti prenosa, sporočilo o vzroku za morebitno napako pri prenosu, ime ponudnika internetnih storitev, operacijski sistem in vrsta spletnega brskalnika ter spletna stran s katere Uporabnik dostopa (in drugi podobni podatki).

Upravljavec osebne podatke Uporabnika zbira, obdeluje in uporablja predvsem za naslednje tržno komunikacijske namene: segmentacije, modeliranje, profiliranje potrošnikov, posredovanje ponudb, oglasnega materiala ter komunikacijo prek pošte, e-pošte, telefona, SMS-a (tudi za namen remarketinga in/ali retargetinga – na način ciljanih oglasov prek elektronske pošte, družbenih omrežij, rezultatov brskalnika in portalov za deljenje video vsebin ) skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Osebne podatke obiskovalca spletne strani lahko Invesher d.o.o. hrani in uporablja do pisnega preklica.

Obiskovalec spletne strani se strinja, da se njegovi osebni podatki uporabljajo za namene neposrednega trženja (kot opredeljeno predhodno) časovno neomejeno oziroma vse do njegove zahteve, da se z neposrednim trženjem preneha.

Vsak obiskovalec spletne strani ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

Upravljavec spletne strani uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov. Upravljavec v te namene uporablja SSL certifikat, ki ga je izdala za to pooblaščena organizacija.

Avtorske pravice

Vse vsebine, grafični in drugi elementi na spletni strani so predmet avtorske zaščite ter drugih oblik zaščite intelektualne lastnine.

V kolikor pri posamezni vsebini na spletni strani ni navedeno drugače, je vsebine spletne strani dovoljeno prosto reproducirati in distribuirati v elektronski obliki ali dajati na voljo javnosti vse izključno za nepridobitne (nekomercialne) namene in pod pogojem, da se jih ne spreminja, ne predeluje in da se navede vir v obliki aktivne povezave z imenom »Invesher d.o.o.«, ki kaže na dotično spletno stran Invesher d.o.o. glede na to iz katere je bila vsebina reproducirana.

Končna določba

Vsi spori, ki izhajajo iz uporabe Spletne strani se rešujejo v skladu s pravnim redom Republike Slovenije. Za reševanje sporov, ki niso rešeni s postopkom iz prejšnjega odstavka tega člena je pristojno stvarno sodišče v Ljubljani.

Upravljavec sme kadarkoli spremeniti ali dopolniti te Pogoje, tako da v okviru Spletne strani na običajno zanesljiv način objavi spremembe.

Šteje se, da Uporabnik soglaša s spremembami Pogojev, če po objavi sprememb nadaljuje z uporabo Spletne strani.

V vseh cenah iz ponudbe INVESHER d.o.o.. je že vključen davek na dodano vrednost.

Ti Pogoji začnejo veljati z dnem objave na Spletni strani, dostopni pa so na spletnem naslovu www.invesher.com

sl_SISlovenian